🎛ïļOredex Smartcontract

â€Ē OREDEX MAINNET SMART CONTRACT

Contract Name : Oredex Factory Contract address : 0xb0Dba141b38E61d704168faB3Ce7366575C503ad

Contract Name : Oredex Router Contract address : 0xFdC0aDE7F4a8dF329a1c2C927c82cf70362D22C4

Contract Name : WRAPPED ORE Contract address : 0x21ceeee5a1f828eb844c2dcb3022b938feac6b06 Contract Name : Multicall Contract address : 0x0586E7DD6E978D2361a690596D2A45C83D929535

DEX LINK : swap-mainnet.oredex.finance LOCKER LINK : Under Building Generator Contract : Under Building

Contract Name : ORENIUM LOCKER Contract address :

â€Ē OREDEX TESTNET SMART CONTRACT

Contract Name : Oredex Factory Contract address : 0xC62Dff213d483d8eB1e7242Ef37ECF8D9d7499Ea

Contract Name : Oredex Router Contract address : 0xDBDA5645e6E24cd2E2b8D49409092a2793e56803

Contract Name : WRAPPED ORE Contract address : 0x11838691282187c264F53c9034A40DdDea92ffa0

DEX LINK : https://swap-testnet.oredex.finance/ LOCKER LINK : https://test-lock.oredex.finance/

Contract Name : ORENIUM LOCKER Contract address : 0xA1bB4e65E7b6Cf63EFb58DE0aFe492867896a3C1

Last updated